Email In PDF

Nhiều hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân tổ chức đại hội

Trong quý I/2017, nhiều hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là HTX) trên địa bàn của tỉnh tiến hành đại hội thường niên, đại hội nhiệm kỳ...

Email In PDF

Một số hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh năm 2017

Ngày 23 tháng 02 năm 2017, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác (BCĐ) của tỉnh đã ban hành chương trình công tác năm 2017...

Email In PDF

Xây dựng mô hình HTX điển hình

          Liên minh HTX tỉnh ban hành Kế hoạch Xây dựng mô hình HTX điển hình và mô hình HTX gắn với chuỗi sản xuất các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh ..

Trang 1 / 43

Giá cà phê


London 1962 -136 Vàng 1289 +5.3
Newyork 129.85 -1.80 Dầu thô 49.62 -1.09
Ara Brazil 165.35 0 Euro/USD 3.15 -0.00119
Ara Tokyo 357.00 -0.75 CRB index 9363 -22
Caosu Tocom 269.5 +18.3 USD index 99.98 +0.20
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 1850.00 +51.00

Sản phẩm mới


50.000 VNĐ

295.000 VNĐ

38.000 VNĐ

71.000 VNĐ
BẠN ĐANG Ở: