Email In PDF

Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk đón tiếp và làm việc với đồng chí Nguyễn Đắc Thắng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và đoàn công tác

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2016 Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk đón tiếp và làm việc với đồng chí Nguyễn Đắc Thắng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và đoàn công tác..

Email In PDF

Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND huyện Cư M’gar tổ chức phổ biến kiến thức về kinh tế tập thể

Ngày 10 tháng 8 năm 2016 Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar tổ chức lớp phổ biến kiến thức về kinh tế tập thể cho cán bộ các phòng, ban, tổ chức đoàn thể cấp huyện, cấp xã và một số Hợp tác xã trên địa bàn huyện...

Trang 1 / 34

Giá cà phê


London 1783 +22 Vàng 1323 +1.4
Newyork 143.90 +0.40 Dầu thô 47.64 +0.31
Ara Brazil 174.70 -0.15 Euro/USD 3.27 +0.03422
Ara Tokyo 325.00 -7.00 CRB index 10763 +13
Caosu Tocom 153.9 -0.2 USD index 95.57 +0.79
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3015.00 -13.00

Sản phẩm mới


50.000 VNĐ

295.000 VNĐ

38.000 VNĐ

71.000 VNĐ
BẠN ĐANG Ở: