Email In PDF

Huyện Krông Pắc – huyện đầu tiên tổ chức Hội thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”

Ngày 22/9/2016, UBND huyện Krông Pắc đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”

Email In PDF

Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND huyện Ea Súp tổ chức phổ biến kiến thức về kinh tế tập thể

Triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk với Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp về việc “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” giai đoạn 2015 – 2020.....

Email In PDF

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Ngày 16 tháng 9 năm 2016 Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Trang 1 / 36

Giá cà phê


London 1975 +9 Vàng 1344 +2.1
Newyork 153.55 +2.15 Dầu thô 46.09 +1.61
Ara Brazil 181.65 +0.85 Euro/USD 3.24 -0.00491
Ara Tokyo 329.25 -7.25 CRB index 10788 +16
Caosu Tocom 175.5 -0.4 USD index 95.25 -0.22
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2845.00 0

Sản phẩm mới


50.000 VNĐ

295.000 VNĐ

38.000 VNĐ

71.000 VNĐ
BẠN ĐANG Ở: