Email In PDF

LIÊN MINH HTX TỈNH ĐẮK LẮK PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM HỘI NHẬP (CDI) TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ VÕ CÀ PHÊ

Ngày 16 đến 17 tháng 6 năm 2016 Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Phát triển Hội nhập (CDI) triển khai Dự án “Cải thiện sinh kế cho người nghèo và dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng tới người nghèo"...

Email In PDF

LIÊN MINH HTX TỈNH ĐẮK LẮK PHỐI HỢP VỚI UBND HUYỆN KRÔNG BÔNG TỔ CHỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ KINH TẾ TẬP THỂ

Ngày 16 tháng 6 năm 2016 Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông tổ chức lớp phổ biến kiến thức về kinh tế tập thể cho cán bộ các phòng, ban, tổ chức đoàn thể cấp huyện, cấp xã và một số Hợp tác xã trên địa bàn huyện...

Email In PDF

Đại hội công đoàn cơ sở Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 9 tháng 5 năm 2016, Công đoàn cơ sở Liên minh HTX tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021....

Trang 1 / 29

Giá cà phê


London 1696 +24 Vàng 1327 +9.0
Newyork 142.85 +3.95 Dầu thô 49.40 +1.55
Ara Brazil 171.30 +4.25 Euro/USD 3.25 -0.0455
Ara Tokyo 374.25 -11.00 CRB index 10631 -15
Caosu Tocom 166.0 +0.5 USD index 95.72 -0.53
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3078.00 +28.00

Sản phẩm mới


50.000 VNĐ

295.000 VNĐ

38.000 VNĐ

71.000 VNĐ
BẠN ĐANG Ở: